Bio Sauna

Bio Sauna është alternativë moderne e saunës finlandeze me temperaturë më të ulët dhe lagështi më të madhe.

Derisa tek sauna finlandeze temperatura e përdorimit është ndërmjet 70 dhe 100 gradë Celsius, tek Bio Sauna varijon ndërmjet 50 deri 60 gradë Celsius.

Pirin Export ofron zgjidhje të personalizuara për saunën tuaj, sipas madhësisë së hapësirës në përputhje me dëshirat  dhe kërkesat individuale.

Mund të zgjidhni nga 6 lloje të ndryshme druri, që varijon nga dru klasik deri në atë ekzotik, të mund të kombinoni saunën finlandeze me infrared në të njëjtën hapësirë, si dhe të shtoni dhe tulla nga kripë Himalaje, si një finish përfundimtar në saunën tuaj.

Kontact:
  • Adresa: Rr. Bagdadska 15/lokal 8. 1.000 Shkup, Maqedoni
  • Telefon: 02 3079-275
  • Celular: 070 393-898 / 078 532-021
  • E-mail: info@pirinexport.com.mk