Pools

Pirin Export SPA ndërton pishina të jashtme dhe të brendshme në të gjitha madhësitë dhe format) në objekte komerciale dhe shtëpi private) dhe i përfshin të gjitha etapat e punës: konsultime profesionale, projektim, gërmim, betonim, vendosje dhe montim të elementeve. Pishina në oborr është një bekim i vërtet për të gjithë familjen, kur temperaturat janë të padurueshme dhe të gjithë ne na nevojitet freskim dhe argëtim gjatë gjithë verës.

 

Contact:
  • Adresa: Rr. Bagdadska 15/lokal 8. 1.000 Shkup, Maqedoni
  • Telefon: 02 3079-275
  • Celular: 070 393-898 / 078 532-021
  • E-mail: info@pirinexport.com.mk
null

САУНИ


Проектирање и изведба на сауни

null

Парни бањи


Проектирање и изведба на парни бањи

null

БАЗЕНИ


Проектирање и изведба на базени

null

ЏАКУЗИ


Проектирање и изведба на џакузи